KazNARU
Кәсіби қызметінің өрісі саласы
Кәсіби қызмет саласы әскери ғылым мен техника саласы болып табылады.Бұл сала тыл қызметтерінің тыл бөлімшелерін қолдану тәртібіне бағытталған,адам қызметінің технологияларының, құралдарының, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қамтиды.
Кәсіби қызмет объектілері
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімдері мен мекемелерінің бөлімшелері болып табылады.
Кәсіби қызмет пәндері
Түлектің кәсіби қызметінің пәндері қызметтің техникасы мен техникалық құралдары, тыл қызметтерінің жеке құрамын басқару, бейбіт және соғыс уақытында әскери техниканы қолдану болып табылады.
Кәсіби қызмет түрлері
"Азық-түлікпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру" әскери-есептік мамандығы бойынша түлек кәсіби қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыра алады: бейбіт және соғыс уақытында жеке құрамды тамақтандыруды ұйымдастыру; азық-түлік қызметінің техникалық құралдарын пайдалану; тәрбие-идеологиялық; ұйымдық-басқарушылық; инженерлік-техникалық; әкімшілік-шаруашылық;
Кәсіби қызметтің функциялары
"Азық-түлікпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру" әскери-есептік мамандығы бойынша бітіруші бейіндік даярлыққа сәйкес объектілерде кәсіби қызметінен мынадай функцияларды жүзеге асыра алады: жауынгерлік даярлық және күнделікті қызмет барысында бөлімшелердің жеке құрамын оқыту; жауынгерлік даярлық және күнделікті қызмет барысында бөлімшелердің жеке құрамын тәрбиелеу; бейбіт және соғыс уақытында бөлімшелер мен бөлімдерді тылдық және техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру; бейбіт және соғыс уақытында жеке құрамды тамақпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру; азық-түлік қызметі бойынша жауынгерлік даярлықты ұйымдастыру ұйымдастыру және ішкі қызмет; тыл бөлімшелерінің (қызметтерінің) техникалық құралдарын пайдалануды ұйымдастыру; қызметтік қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері
Түлек базалық және бейіндік даярлыққа сәйкес кәсіби қызмет объектілерінде мынадай міндеттерді шеше алады: МТҰ (тыл бойынша) азық-түлік қызметі бойынша жауынгерлік құжаттарды әзірлеу және ресімдеу; әскери техниканың тылдың жұмыс істеуіне бақылау жүргізу және оның жауынгерлік әзірлігінің жай күйін бағалау; тылдың әскери техникасына техникалық қызмет көрсету және пайдалану, оны іс жүзінде қолдануға тұрақты дайындықта ұстау жөніндегі негізгі іс-шараларды орындау; тылдағы әскери техниканы тылда пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының негізгі талаптарын орындау және бақылау; бөлімшелердің жеке құрамымен жауынгерлік даярлықты және күнделікті қызметті ұйымдастыру; бөлімшелердің (қызметтердің) жеке құрамымен жауынгерлік және мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтарды ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу; қызметтің жоспарлау, есепке алу құжаттамасын әзірлеу және жүргізу; жеке құрамды сапалы оқыту үшін оқу-материалдық база объектілерін, азық-түлік қызметінің техникалық құралдарын және оқытудың техникалық құралдарын пайдалану; сабақтар мен оқу-жаттығуларда, қызмет атқару кезінде, қару-жарақпен және техникамен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру; бөлімшелерде техникалық және тылдық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және жүзеге асыру; бағыныштылармен жеке тәрбие жұмысын жүргізу, жарғылық тәртіпті сақтау, әскери тәртіптің жай-күйін, бөлімшедегі әскерлердің моральдық-психологиялық ахуалы мен қызметін талдау және бағалау; жеке құрамда жоғары моральдық-жауынгерлік және жалпыадамзаттық қасиеттерді, ұлтаралық қатынастар мәдениетін, қызметтік борышын орындағаны үшін жауапкершілікті, командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын орындауға жауапкершілікті, сондай-ақ олардың іс-әрекеттерінде тәртіп пен ақылға қонымды бастаманы әзірлеу; бөлімшеде қызмет көрсету, ұстау, сақтауға қою, ақаулықтарды анықтау, штаттық техника бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау; қызметтің штаттық техникасы мен техникалық құралдарын қолдануға дайындау, олардың техникалық жай-күйін тексеру және бағалау, қабылдау және беру тәртібі; техниканы және басқа да материалдық құралдарды сақтау, сақтау есебін жүргізуді ұйымдастыру; бағыныштылардың өмірін, орналасуын, тамақтануын, денсаулығын сақтауын ұйымдастыру; қоршаған ортаны қорғау және ресурстарды ұтымды пайдалану.
Кәсіби қызмет бағыттары
Кәсіби қызмет бағыттарына бейбіт және соғыс уақытында жеке құрамды тамақпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру, азық-түлік қызметінің техникалық құралдарын пайдалану, тыл бөлімшелерінің жеке құрамын тәрбиелеу кіреді.